Waarom werk ik met geboorteverhalen

Je geboorte is één van de meest bijzondere en magische gebeurtenissen in je leven. Maar het is ook één van de meest stressvolle ervaringen in je leven, je eerste trauma. Ook al is je geboorte goed verlopen, dan nog is de overgang naar de wijde wereld overweldigend met al zijn geluid, licht, kou en heel veel andere prikkels die ineens bij je binnen komen. En je bent “nog maar” een baby.

Veel gedragingen, overtuigingen en patronen komen voort uit de periode vóór, tijdens en na de geboorte. Deze imprints van jouw geboorteverhaal hebben invloed op je verdere leven en soms maken ze je leven er niet makkelijker op.
30 jaar onderzoek in de pre- en perinatale psychologie heeft aangetoond dat de manier waarop conceptie, zwangerschap en geboorte hebben plaatsgevonden, van invloed zijn op hoe een persoon zich later gaat gedragen.

Ik kan samen met jou kijken naar deze geboortepatronen zodat je jezelf en/of je kind beter kunt begrijpen. Doordat het onbewuste bewust wordt, kun je er ineens wat mee. Je geboorteverhaal kennen is dus eigenlijk heel belangrijk.

Ik hoor om me heen vaak geboorteverhalen waarvan ik denk, dat had misschien niet zo gehoeven als je wat meer had geweten over geboren worden, geboortepatronen en welke dingen daar veel invloed op kunnen hebben. Natuurlijk zijn ingrepen soms nodig als het om de gezondheid van het kind of de moeder gaat. Maar ingeleid willen worden omdat je de zwangerschap zat bent, “doe maar een keizersnee want dan hoef ik niet te bevallen”, bij dat soort uitspraken wordt echt niet goed nagedacht.
Ik hoop mensen meer bewust te kunnen maken wat betreft bevallingen, geboortes en welke invloed de manier waarop je geboren wordt, heeft op de rest van je leven.

Dus voel je welkom als je zwanger wilt worden, zwanger bent of net bevallen bent, en alles bewust wilt doen.
Voel je ook welkom als je niet snapt waarom je soms op een bepaalde manier reageert of steeds weer in dezelfde valkuilen stapt, of als je wilt weten en begrijpen waarom je kind doet zoals het doet.

Samen gaan we op zoek zodat er meer compassie komt. Voor je kind. En voor jezelf.

Jouw geboorteverhaal-consult: 100 euro, in mijn praktijk of op afstand