Kind/Mens in evenwicht (KIE/MIE)

Ik gebruik in mijn praktijk de methode Kind in evenwicht van Carla van Wensen. Deze methode is een afgeleide en vereenvoudigde versie van de NEI (neuro – emotionele integratie) van Dr. Roy Martina, (door)ontwikkeld door Carla van Wensen. De methode is geschikt voor kinderen én volwassenen. Daarom noem ik het liever de MIE methode (Mens In Evenwicht) 😉

Alles wat wij voelen en ervaren en meemaken, komt binnen in onze rechterhersenhelft. Bij hoogsensitieve personen zijn dat heel veel prikkels, veel meer dan bij niet-hoogsensitieve personen. Deze prikkels stromen door naar de linkerhersenhelft, waar ze “verklaard” worden en waar wordt bepaald hoe je ergens mee omgaat. Moeilijk gedrag en lichamelijke klachten hebben altijd een onderliggende oorzaak die niet zichtbaar is aan de buitenkant.

Met de methode Kind in Evenwicht van Carla van Wensen wordt het onbegrepen gedrag en de onverwerkte emoties en gedachten opnieuw bewust gemaakt (deze kunnen al ontstaan zijn voor, tijdens of na de geboorte. Daarom is tijdens het consult het verhaal van de geboorte ook meestal aanwezig) om ze vervolgens te integreren. Dan is de trigger geen trigger meer, en de ervaring verwerkt en opgeborgen.

Onbegrepen gedrag en onverwerkte emoties en gedachten veroorzaken blokkades in onze energiebanen en de bijbehorende organen. Met de biosensor en een testprotocol kunnen de niet verwerkte emoties begrepen worden, waardoor verwerking plaats kan gaan vinden.

Kinderen kan ik ook via een foto of via de ouder testen. Dan hoeven ze niet bij me in de praktijk te komen en krijgen ze niet het gevoel dat er iets mis is met hen.