Kind In Evenwicht (KIE)

 

In mijn praktijk werk ik met KIE, Kind In Evenwicht, de taal van het kinderlichaam. Het heeft de basis van NEI en Touch for health in zich.
Niet alleen geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Ik werk regelmatig ook op afstand. Het is dan niet nodig om naar de praktijk te komen. Dus als je ver weg woont, is dat geen probleem.

Alles wat wij voelen en ervaren en meemaken, komt binnen in onze rechterhersenhelft. Bij hoogsensitieve personen zijn dat heel veel prikkels, veel meer dan bij niet-hoogsensitieve personen. Deze prikkels stromen door naar de linkerhersenhelft, waar ze “verklaard” worden en waar wordt bepaald hoe je ergens mee omgaat. Moeilijk gedrag en lichamelijke klachten hebben altijd een onderliggende oorzaak die niet zichtbaar is aan de buitenkant.

Onbegrepen gedrag en onverwerkte emoties en gedachten veroorzaken blokkades in onze energiebanen en de bijbehorende organen. Met de biosensor en een testprotocol kunnen de niet verwerkte emoties begrepen worden, waardoor verwerking plaats kan gaan vinden. Dan is de trigger geen trigger meer.
De onverwerkte emoties kunnen al ontstaan zijn voor, tijdens of na de geboorte. Daarom is tijdens het consult het verhaal van de geboorte ook meestal aanwezig. Ook komen vorige levens soms aan bod.

Wat is een biosensor
Een biosensor is een meetmiddel, een diagnostisch hulpmiddel. Het heeft een zweverig karakter maar iedereen kan er in principe mee leren werken.
Alles heeft energie en een bepaalde trilling. Voedsel, medicijnen, mensen, stenen etc. De biosensor vangt deze trilling op en neemt verschillen waar. Het geeft daarna aan of de trilling van bv een steen of bepaald voedsel, op dat moment bij de persoon past die getest wordt, dus of het resoneert met die persoon.
De signalen kunnen gelezen worden en dat levert weer nuttige informatie op, waarmee we verder kunnen werken.

Naast voedingsmiddelen etc, kan ik ook testen en vragen waar bepaald gedrag vandaan komt, ik gebruik hierbij een testprotocol. De biosensor geeft aan of die bepaalde zin, emotie etc resoneert met het kind of de volwassene.
Zo kom ik  samen met de cliënt uit bij bijna vergeten en diep weggestopte ervaringen en/of emoties. De kwartjes vallen. En als iets boven water is, kun je er woorden aan geven en ervoor zorgen dat deze emotie alsnog verwerkt wordt. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat eczeem verdwijnt of de cliënt ineens wel kan slapen.

Dit is hoe ik werk. Zoeken naar de oorzaak en dat als uitgangspunt nemen ipv symptoombestrijding.

Ik kan kinderen ook testen via een foto. Dan hoeven ze niet bij me in de praktijk te komen en krijgen ze niet het gevoel dat er iets mis is met hen. Ook volwassenen kan ik via een foto testen. We hebben in beide gevallen wel intensiever contact via de telefoon, app of mail.

Ik heb daarnaast veel tools in huis om cliënten (indien nodig) verder te helpen met de uitkomst van de biosensortest, zowel praktisch als energetisch.