Observeren

Bij Esspecial is er de mogelijkheid om uw kind te laten observeren op school of bv kinderdagverblijf. Daarvoor is wel toestemming nodig van de desbetreffende school of instantie.

Observeren (dagdeel)+ kort verslag  €50,00
Evt reiskosten komen daar nog bij. (25 cent per km)