Hoe werk ik

Sinds 2010 werk ik als intuïtief coach in mijn praktijk aan huis.
Esspecial is er voor

hoogsensitieve

  • baby’s en dreumessen
  • peuters vanaf 3 jaar
  • basisschoolkinderen
  • pubers
  • volwassenenen, alleen op afstand, kijk bij Fotoreadings en meer

Naast mijn werk als coach, werkte ik 15 jaar met kinderen van 2 tot 4 jaar. (peuterspeelzaal) en momenteel als onderwijsassistent met kleuters van 4 tot 6 jaar.

Ik werk met hoogsensitieve/nieuwetijdskinderen en paranormaal begaafde kinderen.

Consulten vinden plaats in mijn praktijk aan huis, en ik werk soms ook op afstand. (in overleg)

*Ik werk met de biosensor en de methode Kind In Evenwicht.
Ik ben KIE coach, level 2. Ik heb de opleiding gedaan bij Carla van Wensen. www.carlavanwensen.nl
KIE staat voor Kind In Evenwicht, de taal van het kinderlichaam. Maar het is natuurlijk ook geschikt voor volwassenen.
KIE heeft de basis in NEI en kinesiologie, daarin werken we met spiertesten of de biosensor.
Hierin komen het brein, de chakra’s, onderliggende emoties, meridianen en bewegingspatronen aan bod.
Ook werk ik met schrijven, tekenen, kindertekeningen, geboorteverhalen, helende verhalen en Bachbloesems. Ook creatieve werkvormen komen vaak aan bod in de vervolgconsulten. Ik werk ook met kinderen die in de rouw zijn of een bepaalde periode willen afsluiten, bv bij een verhuizing.

*Tijdens de “Klooien & Kletsen-consulten” praten we, knutselen, tekenen of schilderen we, doen we oefeningen of een coachingsspel.
Dit is eenmalig en bedoeld voor het kind dat zijn hart wil luchten.

*Ik schrijf graag een helend verhaal voor je.

*Ik doe ook buitenconsulten in bv het bos, bij de Kaai of op Tiengemeten. Soms past dat beter bij iemand dan een consult aan tafel.

*creatieve coaching helpt om het onbewuste bewust te maken, zoals patronen en overtuigingen.

*Bij een afscheid zoals een overlijden, maar ook bv een verhuizing, past Liefs uit Anderland.

Sleutelwoord tijdens het traject is Verbinding.
Het onbewuste wordt bewust gemaakt waardoor verbinding en begrip ontstaat en er plaats is voor nieuwe mogelijkheden.
We zoeken eerst de mogelijke oorzaak en gaan van daaruit verder.
Ik werk intuïtief en creatief, en kijk altijd achter het gedrag en lees tussen de regels. Ik doe niet aan symptoombestrijding.