26 januari 2022

Voorwaarden

Voorwaarden 

*Het is niet altijd nodig dat de cliënt op consult komt, sommige dingen kan ik ook op afstand doen. Fotoreadings kunnen zonder de cliënt erbij. Ook helende verhalen per mail zijn mogelijk.
Fotoreadings en helende verhalen op afstand moeten van tevoren betaald worden.

Er mag kontant betaald worden na het consult, of ik stuur je een betaalverzoek per app, zodat je meteen per bank kunt betalen.

* Voor evt gemaakte reiskosten reken ik € 0,25 per km.

*Vergeten afspraken breng ik in rekening, omdat ik tijd heb gereserveerd en voorbereidingen heb gedaan.

*Mijn streven is, dat kinderen vanaf 7 jaar, alleen, dus zonder ouder, naar mij toe komen, als dat mogelijk is.
Mijn ervaring is namelijk dat een kind zijn of haar antwoorden aanpast aan wat hij/zij denkt dat de ouder wil horen, of hij/zij probeert de ouder te sparen.
Natuurlijk bespreek ik met de ouder wat we gedaan hebben tijdens het consult en overleg ik met de ouders over de voortgang van het traject.
Kinderen t/m 5 a 6 jaar zijn welkom mèt een ouder. Voor hen schrijf ik meestal een helend verhaal en/of zet ik Bachbloesems in.

*Ik geef geen algemene opvoedadviezen, bv over slapen en eten. Elk kind is anders, en ik werk niet met trucjes of opvoedmethodes. Ik kan wel adviezen geven voor jouw specifieke gezinssituatie.

*Het is moeilijk werken met een kind dat niet weet waarom hij of zij bij mij is, en bv met een smoesje naar mij wordt gestuurd. Ook als er veel verzet is van het kind en het kind absoluut niet wil, kan ik niet met hem of haar werken.
Ook werkt het niet als een ouder een probleem met het kind heeft, maar het kind vindt dat zelf geen probleem. In dat geval is het beter als ik met de ouder zelf kan werken, ipv met het kind. Of we werken met de hulpvraag van het kind.

*Bij Esspecial is het belangrijk dat je als volwassene naar jezelf durft te kijken, en bereid bent zelf ook dingen te veranderen, mocht dat nodig blijken.

*Ik gebruik soms Bachbloesemremedies bij de begeleiding. Als je een afspraak maakt bij Esspecial, neem ik aan dat je daar voor openstaat.

*Zie je op tegen de kosten, bel me dan gerust, dan zoeken we naar een oplossing.

Privacy
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Esther Hensen. De eigenaresse van Esspecial (http://www.esspecial.nl), gevestigd op Seggegors 13, in Zuid-Beijerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2449382.

Contactgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan in het coachingstraject. Emailadressen en telefoonnummers worden gebruikt om extra informatie te verstrekken, verslagen, readings of helende verhalen te versturen, alsmede facturen.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens als je besloten hebt met mij in zee te gaan. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat ook goed. Dan wis ik jouw gegevens weer.

Persoonsgegevens
Ik verzamel persoonsgegevens op papier. Over gezondheid, gegevens van personen onder de 16 jaar, en alle info die tijdens een reading naar voren komt. Ik hou voor mezelf op papier aantekeningen van het consult bij. Alles wat geschreven of gezegd is, blijft bij mij. Ik deel mijn aantekeningen nooit met anderen, niemand ziet ze in, en bewaar ze achter slot en grendel. Ik voer ze nooit in op de computer, bewaar alleen de papieren versie voor evt volgende consulten zodat ik je optimaal kan begeleiden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je me ten allen tijde vragen de gegevens te veranderen of te verwijderen. Ook heb je het recht de aantekeningen in te zien. Neem contact op en ik maak het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Bescherming
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp, mail of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en chromebook. Deze zijn beveiligd met een code.
Verslagen van consulten en readings of tips en oefeningen die te gebruiken zijn tijdens de begeleiding of coaching bespreek ik tijdens het consult of de reading zelf, of stuur ik via gmail naar mijn cliënten. Als je dat liever wilt kan het ook via de beveiligde versie. Je krijgt dan ook een code via sms. Die code kun je gebruiken om de mail te openen.
Mijn site (www.esspecial.nl) is bedoeld om jou te informeren. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik vertrouw op de betrouwbaarheid van mijn server.
Ik maak voor zover ik weet, geen gebruik van cookies op mijn site.
Software en antivirus software zijn uiteraard up-to-date. Mocht er een datalek zijn dan meld ik dat binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Het bewaren van gegevens
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is.  Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Ik vernietig de gegevens als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Foto’s
Het eventueel maken en plaatsen van fotos van cliënten tijdens het consult op mijn facebookpagina of website (wat ik eigenlijk nooit doe) doe ik alleen met toestemming van een meerderjarige, dus de cliënt of ouders/verzorgers. Ook het delen van ervaringen of recensies op mijn website of Facebookpagina gebeurt alleen met toestemming van de meerderjarige cliënt of zijn/haar ouders/verzorgers.
Ik vraag de cliënt of ouders/verzorgers in dat geval om schriftelijke toestemming bv via app of mail.

Ik hou zelf mijn website, marketing en administratie bij. Daarbij heb ik geen hulp van derden. Dus wat dat betreft zijn er geen mensen die persoonlijke gegevens kunnen inzien.

Vertrouwelijkheid
Ik mag vertrouwelijk omgaan met de informatie die het kind mij geeft en ik ga daar zorgvuldig mee om. Vanaf 16 jaar moet een kind expliciet toestemming geven aan mij om ouders in zijn/haar “dossier” te laten kijken. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders toestemming moeten geven voor het noteren van persoonsgegevens en delen van foto’s.