Wat is bewust opvoeden?

Bewust opvoeden is een kind ondersteunen en begeleiden bij het opgroeien, en je realiseren dat daar meer bij komt kijken dan de basisvoorwaarden als veiligheid, onderdak, voeding en kleding.
Het gaat erom dat je tijd en liefde in de opvoeding investeert, en er verantwoordelijkheid voor neemt. Dat betekent bijvoorbeeld ook, dat je bereid bent aan jezelf te werken tijdens dit proces, zodat je je overtuigingen en programmeringen niet projecteert op je kind. En dat je eerlijk bent naar je kind en jezelf, en je kind ècht horen en zien. Je moet bereid zijn om samen met je kind te leren, in gesprek te blijven en de verbinding te blijven zoeken. Ook is het belangrijk om je kind te ondersteunen in zijn autonomie en zelfexpressie, en het ontdekken van de wereld. Te ondersteunen en coachen in hun ontwikkeling. Te stimuleren, identificeren, onderwijzen, en uitdagen.

Een holistische benadering betekent dat je, naast het cognitieve, ook aandacht schenkt aan het fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en spirituele welzijn van het kind.
Het gaat er niet alleen om dat een kind zich verbaal goed kan uitdrukken of goed mee kan op school. Minstens zo belangrijk is leren omgaan met anderen, het herkennen en op een goed manier uiten van emoties, authentiek durven zijn en bijvoorbeeld leren over energie, chakra’s, geboorte en doodgaan, fysieke verzorging, leren omgaan met geld, empathie en compassie voelen voor mens, dier en natuur, etc etc.
Het betekent ook openstaan voor zachtere geneeswijzen zoals acupunctuur, shiatsu-massage, homeopathie, Bachbloesems, kruiden, en bepaalde (energetische) massages.

Dat is heel wat.
Maar wel de moeite waard.

Natuurlijk ben je er zelf ook nog. En bovenstaande is soms wel heel makkelijk gezegd. Want je hebt nog wel meer aan je hoofd!
Het helpt als je je, liefst nog voordat je aan kinderen begint, echt verdiept in hoe kinderen in elkaar zitten, hoe het kinderbrein werkt, en wat je wel en niet kan verwachten. Het helpt als je het magische kan zien van een geboorte en van een kind. Hoeveel het leert in korte tijd. Wat een wonder het is!
Op deze site ga je veel lezen over deze onderwerpen, en veel kennis opdoen d.m.v blogs, posts en online cursussen.

Wil je meer weten, even sparren, of heb je behoefte aan een luisterend oor, stuur dan een mail naar consultesspecial@gmail.com
€50,00