Numerologie

Numerologie is de leer van de getallen. Ik ben nooit zo geïnteresseerd geweest in getallen. Voor mij waren het symbolen die een hoeveelheid aangeven, maar verder niks.
Numerologie is anders. Want zoals alles hebben getallen ieder hun eigen trilling van energie. En laat ik nu wel geïnteresseerd zijn in energie!

In de numerologie zijn getallen dus de symbolen voor de verschillende trillingen. Elk getal vertegenwoordigt zijn eigen trilling, zijn eigen betekenis, zijn eigen kracht. En ieder mens straalt zijn eigen energie, zijn eigen trilling uit, die uniek is voor díe mens.

Het is niet toevallig dat jij net op dié datum bent geboren. Ook je naam is niet toevallig.

Aan de hand van de getallen kun je, net als een astroloog doet aan de hand van de sterren, je levensdoel berekenen. Of je levenslessen, of wat er in deze periode van je leven belangrijk is om wel of niet te doen.

Een uitgebreid verslag €60,00
Een kort verslag n.a.v jouw vraag  €25,00

Wil je een (uitgebreid) verslag ontvangen? Mail dan naar consultesspecial@gmail.com en stuur voor een uitgebreid verslag ook even een foto mee, als je wilt.