Baby’s- Geboorte in zicht

Je geboorte is één van de meest bijzondere en magische gebeurtenissen in je leven. Maar het is ook één van de meest stressvolle ervaringen in je leven, je eerste trauma. Ook al is je geboorte goed verlopen, dan nog is de overgang naar de wijde wereld overweldigend met al zijn geluid, licht, kou en heel veel andere prikkels die ineens bij je binnen komen. En je bent “nog maar” een baby.

Veel gedragingen, overtuigingen en patronen komen voort uit de periode vóór, tijdens en na de geboorte. Deze imprints hebben invloed op je verdere leven en soms maken ze je leven er niet makkelijker op.
30 jaar onderzoek in de pre- en perinatale psychologie heeft aangetoond dat de manier waarop conceptie, zwangerschap en geboorte hebben plaatsgevonden, van invloed zijn op hoe een persoon zich later gaat gedragen.

Ik kan samen met jou kijken naar deze geboortepatronen zodat je jezelf en/of je kind beter kunt begrijpen. Doordat het onbewuste bewust wordt, kun je er ineens wat mee.

Schrijf me het geboorteverhaal en samen gaan we op reis zodat er meer begrip komt. Voor je kind. En voor jezelf.

(Ook op afstand.)

Geboorte in-zicht consult €50,00

Je bent welkom!